60W E27 Estándar
Ref: 020321

60W E27 Estándar

2700K A60 230V /50Hz Ref: 020321
60W E27 Esférica
Ref: 020086

60W E27 Esférica

2700K G45 230V /50Hz Ref: 020086
60W E27 Esférica
Ref: 020116

60W E27 Esférica

2700K G45 230V /50Hz Ref: 020116
60W E27 Vela
Ref: 006929

60W E27 Vela

2700K C35 230V /50Hz Ref: 006929
60W E14 Vela
Ref: 020178

60W E14 Vela

2700K C35 230V /50Hz Ref: 020178
60W E27 Estándar
Ref: 020307

60W E27 Estándar

2700K A60 230V /50Hz Ref: 020307
40W E27 Estándar
Ref: 020314

40W E27 Estándar

2700K A60 230V /50Hz Ref: 020314
25W E27 Esférica
Ref: 020062

25W E27 Esférica

2700K G45 230V /50Hz Ref: 020062
40W E27 Esférica
Ref: 020079

40W E27 Esférica

2700K G45 230V /50Hz Ref: 020079
25W E14 Esférica
Ref: 020093

25W E14 Esférica

2700K G45 230V /50Hz Ref: 020093
40W E14 Esférica
Ref: 020109

40W E14 Esférica

2700K G45 230V /50Hz Ref: 020109
25W E27 Vela
Ref: 006905

25W E27 Vela

2700K C35 230V /50Hz Ref: 006905
40W E27 Vela
Ref: 006912

40W E27 Vela

2700K C35 230V /50Hz Ref: 006912
25W E14 Vela
Ref: 020154

25W E14 Vela

2700K C35 230V /50Hz Ref: 020154
40W E14 Vela
Ref: 020161

40W E14 Vela

2700K C35 230V /50Hz Ref: 020161
40W E14
Ref: 007001

40W E14

2700K TC35 230V /50Hz Ref: 007001
40W E14 Vela Soplada
Ref: 004963

40W E14 Vela Soplada

2700K FC35 230V /50Hz Ref: 004963
40W E14 Reflectora
Ref: 005014

40W E14 Reflectora

2700K R39 230V /50Hz Ref: 005014
40W E14 Reflectora
Ref: 005045

40W E14 Reflectora

2700K R50 230V /50Hz Ref: 005045
15W E14 Nevera
Ref: 006868

15W E14 Nevera

2700K Pack 2 230V /50Hz Ref: 006868
7W E14 Roja
Ref: 007711

7W E14 Roja

T22 230V /50Hz Ref: 007711
7W E14 Amarilla
Ref: 007728

7W E14 Amarilla

T22 230V /50Hz Ref: 007728
7W E14 Azul
Ref: 007742

7W E14 Azul

T22 230V /50Hz Ref: 007742
7W E14 Verde
Ref: 007735

7W E14 Verde

T22 230V /50Hz Ref: 007735
40W E27 Roja
Ref: 007674

40W E27 Roja

R63 230V /50Hz Ref: 007674
40W E27 Amarilla
Ref: 007681

40W E27 Amarilla

R63 230V /50Hz Ref: 007681
40W E27 Azul
Ref: 007704

40W E27 Azul

R63 230V /50Hz Ref: 007704
40W E27 Verde
Ref: 007698

40W E27 Verde

R63 230V /50Hz Ref: 007698